På Svengård kan du oppleve og klappe dyra våre

Avlsoksen vår Elvis av Hvam og grisene i fjøset
Vi har mange hester som du også kan få rid på eller kjøre med:
- Tilda
- Borken (bilde fra Rørosmartnan)
- Hero
- Nato
- Annette
- Sabrina
- Ole Brum
- Pinstield
Nacy og hesten Tildal på veg til Rørosmartnan.
Nancy og hesten Tilda på vei til Rørosmartnan.